Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suomalainen oikeuskelpoinen yhteisö taikka säätiö sekä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön taikka yksityisen henkilön. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Jos haluat liittyä yhdistyksen jäseneksi, lähetä seuraavat tiedot yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen
helsinginpuhallinmusiikki(@)gmail.com:

– Hakijan nimi (yhdistys/orkesteri/henkilö)
– Orkesteri/yhdistys, jota edustat
– Puhelinnumero
– Sähköposti
– Osoite