På svenska

Helsingfors blåsinstrumentsmusikförening grundades år 2016 för att öka antalet amatör- och proffsmusiker inom blåsinstrumentsmusiken i Helsingforsregionen. Föreningen ordnar evenemang för olika målgrupper och fungerar som en länk mellan individuella musiker, amatörband, musikinstitut och orkestrar.