På Svenska

Helsingfors blåsinstrumentsmusikförening grundades år 2016 för att öka antalet amatör- och proffsmusiker inom blåsinstrumentsmusiken i Helsingforsregionen. Föreningen ordnar evenemang för olika målgrupper och fungerar som en länk mellan individuella musiker, amatörband, musikinstitut och orkestrar.

Helsingfors blåsinstrumentsmusikförening ansvarar för ordnandet av den nationella konferensen för blåsinstrumentsmusiker ”Valtakunnalliset Puhallinpäivät” från 12-18 mars 2018. Evenemanget ordnas i Musikhuset i Helsingfors och kommer att erbjuda olika konserter, kurser, seminarier och föreläsningar. Ytterligare information: www.puhallinpaivat.fi